SDF.ORG

@SDF@mastodon.sdf.org
16497 Follower
133 Folgt
5208 Beiträge

SDF Public Access UNIX System - sdf.org
Join Echolink 9229 NET Mondays 0000 UTC
OpenVoIP Daily at 0200 UTC
OpenMiC Daily at 0300-0600 UTC
aNONradio.net

Letzte Aktualisierung: 2024-06-21 18:35:41 Uhr
Zum Profil